Nye tilrådingar om frivillig vern av skog

Fylkesmannen har sendt tilrådingar til Miljødirektoratet med forslag til seks nye naturreservat og to utvidingar i kommunane Drangedal, Kviteseid, Porsgrunn og Skien.

Følgjande område er planlagt verna etter naturmangfoldloven :

Navn

Kommune

Verdi

Areal
i daa

Asgjerdstigfjellet naturreservat, utviding

Drangedal

Nasjonal

1026

Fiskefjønnjuvet

Kviteseid

Nasjonal

2045

Holtsåsen

Porsgrunn

Regional

278

Høgvollane

Skien

Regional    

2484

Lone naturreservat, utviding

Drangedal

Nasjonal

8506

Malfjell 

Drangedal

Regional

1877 

Sandvikheia

Drangedal

Regional

4253

Vedfallnosa

Drangedal

Regional

3431  

Tilrådingane med adresselister og kart over områda finn du på linkar i margen til høgre. 

Spørsmål kan rettast til Fylkesmannen på telefon 35 58 61 10 eller til kontaktpersonane som er oppførde.