Hopp til innhold

Aktuelt


Klikk her for å komme til søknadsskjemaene.


Les også:

Kapittel 22
Forurensningsforskriften
- Mudring og dumping i sjø og vassdrag 

Kapittel 39   
Forurensningsforskriften
- Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven

- Veileder for håndtering av forurensede sedimenter

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)