Rapporter

Her vil du finne en oversikt med forskjellige rapporter som omhandler Telemark sortert etter årstall:

.
Nr/ÅrForfatter(e) og navn på rapportene:

 

2018  
 

UiO:Naturhistorisk museum:

Rapport-NHM-nr. 72-Fiskebiologisk undersøkelse av Bandak, Telemark.pdf

 2015  
NP 2-2015 

Gustavsen Naturanalyser og NaturPartner: Biologisk undersøkelser i kalkede vann i Telemark, august - oktober 2014

01-2015 

NJFF- Telemark -  Kartlegging av 3 gytebekker i Flåvatn.  
Oppsummering av feltundersøkelser utført av NJFF Telemark i 2014 for
Fylkesmannen i Telemark for å kartlegge mulige gytebekker for Storørret i Vestvanna.

2014  
1-2014

NJFF: Sjøørret 2005-2014 - Kartlegging av anadrome bekker i Telemark

014-2014

Faun: Resultat frå prøvefiske mellom Hogga og Kjeldal sluser i Nome kommune.

 2013  
043-2013

Faun: Ferskvassbiologiske undersøkingar av kalka fiskevatn i Telemark_2013,

6507-2013 

NIVA: Vurdering av fortsatt kalkingsbehov i kalkede innsjøer i Telemark.

 2012  
ØS 1-2012

Øverby Skog AS: Kartlegging av anadrome bekker i Skienselva og langs Telemarkskysten 2011

 2011  
ØS 1-2011

Øverby Skog AS: Kartleggiong av 4 anadrome bekker langs Telemarkskysten

 6260-2011

NIVA:  Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 5-8 første årene etter avsluttet kalking.

   
  Eldre rapporter:
2005 NJFF: Sjøørretbekker i Telemark