Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


09.11.2018

Løyve til utslepp frå landbasert setjefisk anlegg

Fylkesmannen har gitt Fossing Storsmolt AS løyve etter forureiningslova til utslepp frå landbasert setjefisk anlegg på Fossing i Kragerø.


09.11.2018

Løyve til mudring i Langesund

Fylkesmannen har gitt løyve til mudring, dumping og utfylling i sjøen i samanheng med rehabilitering av Søndre dampskipskai i Langesund.


23.10.2018

Revidert tillatelsen til Ragn Sells AS avd. Skjerkøya

Fylkesmannen har revidert tillatelsen etter forurensningsloven til Ragn Sells AS avd. Skjerkøya.


22.10.2018

Frivillig vern av skog - Ny tilråding

Tilråding med forslag om vern av ett nytt naturreservater i Drangedal.


18.10.2018

Tillatelse til mudring i sjøen ved Bærø

Fylkesmannen har gitt tillatelse til mudring i sjøen ved Leirdalen på Bærø i Kragerø.

 


10.10.2018

Tillatelse til utfylling i Frierfjorden

Herøya motorbåtforening har fått tillatelse til utfylling i sjø ved Frierfjorden i Porsgrunn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel