Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.09.2018

Tillatelse – renset vaskevann - E18 Bambletunnelen

Nye Veier AS har fått  tillatelse til utslipp av renset vaskevann på Rugtvedt fra rengjøring/vask av de to løpene i Bambletunnelen på E 18.


06.09.2018

Vær smart! Fagdag om klimatilpasning

Klimaet er i endring, og vi får stadig oftere uønskede møter med naturkreftene. Har noen et ansvar for å redusere konsekvensene?


27.08.2018

Over 4 tonn stillehavsøsters samlet inn på Jomfruland

Lørdag 25. august ble det ved organisert dugnadsarbeid samlet inn hele 4-5 tonn med stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på Jomfruland i Kragerø kommune.


14.08.2018

Webseminar: Oljefyring blir forbudt - hva er kommunenes ansvar?

Miljødirektoratet arrangerer webseminar tirsdag 21. august.


06.08.2018

Vellykket hekking for havørn

Sommeren 2017 hekket for første gang på kanskje 150-160 år et havørnpar i Telemark, i Kragerø kommune. Paret fikk fram 1 flygedyktig unge. Nå i sommer har paret hekket vellykket igjen og to unger ble ringmerket i juni. Det antas at begge har kommet på vingene.


01.08.2018

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å teste felte hjortevilt for skrantesjuke. For Telemark gjelder dette Hjartdal, Seljord og Tokke kommuner.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel