Nå er det plantetid i skogen

Etter hogst skal skogen forynges slik at kommende generasjoner får bærekraftig levebrød. Over 1 million skogplaner blir trulig satt i bakken i Telemark i år.

I vinter no'n trær i Siljan sto.
Nå er de hogd,
er de papir, mon tro?
Eller kanskje ei hytte med biodo?

Biofilm fra trær er skikkelig bra.
Brukes rundt ukeblad
og kastet i søpla med mat.
Sim-sala-bim: Jord til salat!

Skal barnebarn få trær til ting,
skogeier: "You are the king!"
Etter hogsten, plant og stell.
Skogen så fin - ingen klimagjeld!

Laimonas er klar med hullpipa for utsetting av voksa skogplaner hos Fritzöe skoger i Siljan. Voksa planter er produsert for første gang i regionen, og den hvite voksen skal beskytte plantene mot gransnutebiller de neste 3 åra. Foto: Liv Aakre.  

Foryngelse av skog hos Fritzöe skoger i Siljan. Fra venstre: Laimonas, Simen Breian (titulert boss), Eduardas og Vaidas. Foto: Liv Aakre.

 

Kontaktpersoner