NM i skogbruk 2018 i Telemark

Norgesmesterskap i skogbruksferdigheter 2018 arrangeres på Nome videregående skole avdeling Søve 10.-12. april. Det ventes 75100 deltakere fra et tjuetalls naturbruksskoler. De skal konkurrere i teoretiske og praktiske øvinger.

Selve arrangementet består av to konkurranseformer. I den ene konkurransen er det 16 poster om artskunnskap, skogkunnskap, førstehjelp m.m. Den andre konkurransedelen består av fire elever på hvert lag der deltakeren testes i fem motorsagøvelser. Hurtighet og presisjon er viktig her. Vinnerne representerer Norge i EM. Norge har alltid gjort det veldig bra i EM til tross for at de norske deltakerne er unge.

Studierektor Atle Rød sier det er første gang Telemark har et slikt arrantement. Mer informasjon om arrangementet finner du på nettsidene NM i skogbruksferdigheter og Nome videregående skole.

Fylkesmannen i Telemark har bidratt med rentemidler av skogfond til arrangementet.

Skolen feirer samtidig sine 125 år som landbruks-/naturskole. Skolen tilbyr fire utdanningsprogrammer skogbruk, skogbruk med jakt og friluftsliv, anleggsgartner, landbruk samt hest og hovslager. I tillegg tilbyr skolen generell og spesiell studiekompetanse.

Vi ønsker NM-deltakere og -arrangører lykke til!

Kontaktpersoner