Meget stor skogbrannfare i Telemark

Meteorologisk institutt varsler om meget stor skogbrannfare over store deler av Telemark. Høy temperatur og lite nedbør har ført til meget stor skogbrannfare i Telemark og store deler av Sør-Norge. Det er heller ikke meldt regn med det første og mer varme, noe som fører til ytterligere økt skogbrannfare framover.

Skogbrannfareindeksen er nå på rødt (over 70) for det meste av Telemark og betegnet som "Meget stor fare" for skogbrann.

Bålforbud
Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Ved all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skog og utmark er det nå helt nødvendig å unngå bruk av ild og all annen aktivitet som kan forårsake gnister.

Fylkesmannen oppfordrer alle som utøver arbeide i eller i nærheten av skog og utmark, enten det er skog-, jordbruksvirksomhet eller annen næring, å utvise høy grad av forsiktighet for all virksomhet som utgjør en risiko for skogbrann.

Melding om skogbrann
Skogbrann varsles til nødnummer 110 - Alarmsentralen 110 Telemark.

Kilde: Meteorologisk institutt (www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html)

 

 

Kontaktpersoner