Fylkesnytt fra Telemark 2/2018

Fylkesmannen i Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, med blant annet en artikkel om et stort engasjement for utvalgte kulturlandskap i Hjartdal og Svartdal.

Les mer i Fylkesnytt fra Telemark 2/2018.

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke kommer ut med et nettbasert nyhetsbrev hvert halvår.