Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Invitasjon til potetskole

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr kurset "NLR Potetskolen - Kvalitetsproduksjon av mat- og settepotet". Søknadsfrist er 15. oktober.

Kurset vil fokusere på produksjon av matpotet og settepotet. En eller to av samlingene vil spesialsys for produsenter av sertifiserte settepoteter. Første samling er 30.11.  1.12. nå i høst. Forutsetning for gjennomføring av kurset er nok søkere og tilstrekkelig finansiering ved oppstart. Samlingene er lagt til Østlandet, bl.a. Blæstad på Ridabu, Ås, Kirkenær og Gardermoen.

Fakta om NLR Potetskolen 2016-2017

 • Søknadsfrist: 15. oktober 2016
 • Første samling 30.11. 1.12.2016
 • Deltakeravgift: kr 14.000/18.000 for medlem/ikke-medlem
 • Målgruppe: Produsenter, rådgivere, folk i potetbransjen, forskere, lærere i videregående skole, og andre interesserte
 • Kompetansekrav: Det er ønskelig med generell studiekompetanse eller relevant erfaring fra arbeid med potetproduksjon eller annet arbeid
 • Studiet: NLR Potetskolen går over ett år med sju 2-dagers samlinger
 • En eller to av samlingene vil bli spesialsydd i parallelle samlinger for settepotetprodusenter
 • NLR Potetskolen støttes av Innovasjon Norge, Gartnerhallen SA, Maarud AS, NORGRO og Strand Unikorn, Fylkeskommuner m.fl.

Les mer om NLR Potetskolen - Kvalitetsproduksjon av mat- og settepotet.

Målet med NLR Potetskolen

 • Tilby nyeste kunnskap innen potetproduksjon
 • Bygge opp kunnskap hos den enkelte som kan bidra til økt varekvalitet og bedre utnyttelse av råvaren
 • Bidra til bedre lønnsomhet i produksjonen
 • Samle produsenter og potetbransje for felles læring og erfaringsutveksling
 • Være en møteplass for inspirasjon til mer målrettet innsats i potetproduksjonen

Kontaktperson: Borghild Glorvigen, borghild.glorvigen@nlr.no

Kontaktpersoner