Matfestivalsamarbeid i Telemark - "Kom og smak på Telemark"

Fra opptoget til matfestivalen Mersmak i Skien.

Fra opptoget til matfestivalen Mersmak i Skien. Foto: Francisco Granados, Fylkesmannen i Telemark

Langesund sjømat- og fiskefestival, Mersmak i Skien, Dyrsku'n og Jolemarknaden i Seljord og Norsk Eplefest i Sauherad har etablert et festivalsamarbeid. Dette fellesskapet har som hovedmål å styrke frambud, profilering og salg av lokalmat fra Telemark.

Planen for samarbeidet inneholder kompetanseoverføring og samarbeid på flere områder for å kunne oppnå stordriftsfordeler. Partene mener at markedsføring er det området som kan gi best resultat på kort sikt. Et hovedmål er å bygge opp under Telemark som merkevare i konkurranse med andre regioner i Sør-Noreg for å skaffe flere gjester, og innbyggere, til Telemark totalt sett.

Mye spennende foregår på lokalmatområdet i fylket og sammen vil de stå sterkere for å få nasjonal oppmerksomhet. De fire festivalene er representert i ulike deler av Telemark og samarbeidet vil således bidra til at hver av festivalene mer bevisst utviker sin egenart. "Kom og smak på Telemark" er valgt som slagord for dette samarbeidet.

Fylkesmannen og fylkeskommunen har gått sammen om å støtte tiltaket med BU-midler og fylkeskommunale midler.

Kontaktperson:
Ellen Dagsrud, e-post: eld@fmte.no , Tlf. 35586263