Oppdatert statistikk for kornproduksjon i perioden 2002 - 2016

Etter mange år med nedgang i kornareal og kornleveranser fra Telemark, kan vi nå se en stabilisering av nivå for både kornareal og avlingsmengde i fylket vårt. Gjennomsnittlig kornavling pr daa har også vært høyere de to siste årene enn tidligere.

I Telemark har vi litt i overkant av 60 000 daa kornareal fordelt på ca. 400 bønder. Telemark er et relativt lite kornfylke, Vestfold har til sammenlikning et fire ganger så stort kornareal.

Oversikten «Presentasjon kornavlinger» i høyre meny viser utvikling av kornareal og avlingsnivå for både fylker og kommuner i hele landet i perioden 2002 – 2016. Presentasjonen bygger på Landbruksdirektoratets kommunetall for kornleveranser innrapportert fra kornkjøperne og kornarealer i søknad om produksjonstilskudd fra 2002 til 2016.

Det er Fylkesmannen i Vestfold som oppdaterer oversikten. Ved å bruke databasen, kan en finne den statistikken for kornslag, avlingsnivå,  geografisk område m.m. som en selv mener er interessant. Databasen er svært enkel i bruk og inneholder også en kort «bruksanvisning» i første fane.

Kontaktpersoner

Aktuelt

Fakta/statistikk

Presentasjon kornavlinger