Seminar om kulturlandskap på Stråholmen

Dato:
22. juni 11:00 - 16:30
Sted:
Stråholmen
Ansvarlig:
Utvalgte kulturlandskap
Målgruppe:
Gårdbrukere, rådgivere stat, fylkeskommune, kommune, beboere på øyene og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
01.06.2018 23:00:00

Velkommen til å delta på fagseminar i regi av Utvalgte kulturlandskap! Her blir det ulike innlegg om verdiene i landskapet og skjøtselsmetoder for å ta vare på kvalitetene i kulturlandskapet.

Det blir felles lunsj og markavandring. Arrangementet er gratis, men reise må dekkes av den enkelte.

Se program i høyre meny.

Jomfruland og Stråholmen ble del av De utvalgte kulturlandskapene i 2009. I Norge er det nå 32 slike områder med særlige kvaliteter knyttet til biologisk mangfold og kulturminner innenfor aktive jordbruksområder.

Kontaktperson for program: Torstein Kiil, 99595419
Kontaktperson for påmelding: Anne Aasmundsen, 35586174

Påmeldingsliste

FornavnEtternavnVirksomhet
Marion Lukkari ArnesenGrenland landbrukskontor
Finn Roar BruunBamble kommune
Ruben SelmerBamble kommune
Teresa DalenGrenland landbrukskontor
Jørn IngarSandaNotodden kommune
Gunnhild HeleneBreilandTokke kommune
MaritaBruunFylkesmannen i Telemark
Hilde TveitKirkebyDrangedal og Kragerø Kommune
AndersHåanAnsvarlig for slåtten på Blankvannsbråten som del av UKL-satsingen og Nordmarksplassene i Oslo
ElisabethKaddanFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
OttarSlagternEgen virkjsomhet
Lynn & PerLarsenMedlem rådgivende utvalg for nasjonalparkstyret - Jomfruland vel.
TrondLøfsgaardFylkesmannen i Oslo og Akershus
EivindDalsegAust-Agder fylkeskommune
Signe UlseNarvestadGrenland landbrukskontor/privat
Dato:
22. juni 11:00 - 16:30
Sted:
Stråholmen
Ansvarlig:
Utvalgte kulturlandskap
Målgruppe:
Gårdbrukere, rådgivere stat, fylkeskommune, kommune, beboere på øyene og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
01.06.2018 23:00:00