Fagmøte om hønsehirse

Dato:
15. mai 10:00 - 13:30
Sted:
Statens Hus, Skien
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark, landbruksavd.
Målgruppe:
Aktuelt for ansatte i den kommunale landbruksforvaltninga, rådgivere innen plantekultur og ansatte i Mattilsynet
Påmeldingsfrist:
13.05.2018 23:00:00

Fylkesmannen i Telemark inviterer til fagmøte om hønsehirse tirsdag 15. mai kl. 10.00 – 13.30 på Statens Hus i Skien. I samråd med Fylkesmannen i Vestfold, inviterer vi både aktører i Vestfold og Telemark til felles møte i Skien.

Hønsehirse er i ferd med å bli et svært problematisk ugras i åpenåkervekster, og problemet øker år for år. På møtet vil vi få en orientering om hvordan utbredelsen av ugraset nå er i Vestfold og Telemark, vi vil få mer kunnskap om ugraset, samt se på hvordan bekjemping kan skje med best mulig resultat. Prosjektleder for forskningsprosjektet knyttet til hønsehirse vil delta på møtet, sammen med representanter fra NLR både i Viken og Østafjells. Larvik kommune vil også kommentere arbeidet som er gjort med kartlegging av utbredelse av hønsehirse i Larvik kommune. Vi har også fått med oss en representant fra Mattilsynet som vil fortelle hvordan Mattilsynet er engasjert i problematikken. Møtet er særlig aktuelt for ansatte i den kommunale landbruksforvaltninga, rådgivere innen plantekultur og ansatte i Mattilsynet.

Program:

  • Velkommen og innledning ved Fylkesmannen i Telemark
  • Om hønsehirse: biologi, spredning og bekjemping. Status prosjekt Ecrusli v. Kirsten Tørresen (NIBIO)
  • Hønsehirse i Vestfold: utbredelse og erfaringer. v. John Ingar Øverland (NLR Viken) og Einar Kolstad (Larvik kommune)
  • Hønsehirse i Telemark: utbredelse og erfaringer. v. Per-Ivar Hanedalen (NLR Østafjells)
  • Hva skjer rundt hønsehirse-problematikken i Mattilsynet? v. Linnea Wang, Mattilsynet avdeling Vestfold
  • Diskusjon

 

På grunn av enkel servering, ønsker vi en påmelding innen 13. mai. Vi ønsker alle hjertelig velkomne!

Påmeldingsliste

FornavnEtternavnArbeidssted
Marion LukkariArnesenGrenland landbrukskontor
Mari BøhagenHaugeNorsk Landbruksrådgiving Viken
LinneaWangMattilsynet Avdeling Vestfold
TerjeSjøvaagGrenland landbrukskontor
EinarKolstadLarvik kommune
HalvorMidtbøMidt-Telemark Landbrukskontor
MaritaBruunFylkesmannen i Telemark
John IngarØverlandNLR Viken
Kirsten Semb TørresenNIBIO
Per-IvarHanedalenNLR Østafjells
TommyGranlienNotodden kommune
Aud TorildStensrødFylkesmannen i Telemark
Teresa DalenGrenland landbrukskontor
KnutVollandNLR Østafjells
Jan HelgeJohansenGrenland Landbrukskontor
MagneHeddanNLR Østafjells
Everdienvan WeeghelFylkesmannen i Telemark
TrondBallestadFylkesmannen i Telemark
Håvard GulliksenLarvik kommune
Dato:
15. mai 10:00 - 13:30
Sted:
Statens Hus, Skien
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark, landbruksavd.
Målgruppe:
Aktuelt for ansatte i den kommunale landbruksforvaltninga, rådgivere innen plantekultur og ansatte i Mattilsynet
Påmeldingsfrist:
13.05.2018 23:00:00

Kontaktpersoner