Fagdag om Bynært og urbant landbruk og det grønne skiftet - mange nye muligheter

Dato:
25. mai 11:15 - 15:00
Sted:
Århus Gård, Århusveien 191, Skien
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark, Nome videregående skole avd. Søve, og Telemark Landbruksselskap
Målgruppe:
Aktører som tilrettelegger og jobber med framtidens utdanninger og yrker relatert til det grønne skiftet

Fylkesmannen i Telemark, Nome videregående skole avdeling Søve, og Telemark Landbruksselskap inviterer til fagdag med tema: Bynært og urbant landbruk og det grønne skiftet - mange nye muligheter.

Hensikten med dagen er å gi inspirasjon til aktører som tilrettelegger og jobber med framtidens utdanning og yrker relatert til det grønne skiftet. Verden over registrerer stor aktivitet på området urbant landbruk, spesielt på grasrotnivå. Utfordringene vi står overfor inviterer til en universell dugnad for å finne mer bærekraftige løsninger. Det bynære og urbane landbruket representerer viktige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Positivitet, energi og høy innovasjonsgrad preger initiativene, tiltrekker seg engasjerte og kloke hoder, og bidrar til dialog på tvers av sektorer.

Denne dagen får vi besøk av Helene Gallis, en kjent norsk gründer på fagfeltet. Hun driver innovasjons- og inspirasjonssenteret Nabolagshager i Landbrukskvartalet i Oslo og er forfatter av boka «Dyrk byen – håndbok for urbane bønder» med bl.a. presentasjon av diverse nordiske dyrkingsprosjekt og etableringer. Det blir også en orientering om Århus Gård og Århus Andelsgård.  Se ellers vedlagte program.

Pris:       Kr 200 inkl. grønn lunsj

Påmelding på e-post til atle-kjellevold.rod@t-fk.no  eller fmteeld@fylkesmannen.no innen fredag 18/5 – 2018.

Dato:
25. mai 11:15 - 15:00
Sted:
Århus Gård, Århusveien 191, Skien
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark, Nome videregående skole avd. Søve, og Telemark Landbruksselskap
Målgruppe:
Aktører som tilrettelegger og jobber med framtidens utdanninger og yrker relatert til det grønne skiftet