Kurs- og konferansekalender

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2018
10. okt - 23. okt 41 - 43 Gøril Elisabeth L. Oterholt Kurs for verger høsten 2018 Ibsenhuset i Skien og Bø Hotell, Bø i Telemark
17. okt - 18. okt 42 Sosial- og helseavdelingen hos Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen sin haustkonferanse 2018 Quality Straand Hotell, Vrådal
24. okt - 25. okt 43 Sosial- og helseavd. Kurs i offentlig helsearbeid for LIS1 Quality Hotell Grand, Kongsberg (Buskerud)
24. okt 43 Samordnings- og beredskapsstaben Fagdag om klimatilpasning - gjennomføring i kommunene Skagerak Arena, Skien
november 2018
05. nov - 06. nov 45 Forum for psykisk helse- og rusarbeid i Telemark, KS, RVTS Sør og Fylkesmannen i Telemark Fagdager om selvmordforebygging Bø hotell, Bø i Telemark
08. nov 45 KoRus Sør, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold Riktig bruk av tvang i rusfeltet Quality Hotel Tønsberg
08. nov 45 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Vestfold og USHT Oslo Erfaringskonferanse om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ullevål sykehus, bygg 25, rødt audiotorium
26. nov 48 Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Fylkesmennene i Vestfold, Telemark og Aust- og Vest-Agder Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre Grimstad kulturhus, Storgaten 33, 4876 Grimstad
28. nov - 29. nov 48 Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder, KoRus Sør, Fylkesmannen i Telemark Møte i regionalt alkoholnettverk Bø Hotell, Bø i Telemark
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
10. okt - 23. okt Kurs for verger høsten 2018
17. okt - 18. okt Fylkesmannen sin haustkonferanse 2018
24. okt - 25. okt Kurs i offentlig helsearbeid for LIS1
24. okt Fagdag om klimatilpasning - gjennomføring i kommunene
05. nov - 06. nov Fagdager om selvmordforebygging
08. nov Riktig bruk av tvang i rusfeltet
08. nov Erfaringskonferanse om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
26. nov Invitasjon til inspirasjonsdag om matglede for eldre
28. nov - 29. nov Møte i regionalt alkoholnettverk