Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer


16.03.2017

Info fra fylkesmannen.no

Dette gjør Fylkesmannen videre i kommunereformen


28.09.2016

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark

Fylkesmannen i Telemark har sendt sin tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


16.09.2016

Foreslår to grenlandskommuner på sikt

Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen la fredag fram Fylkesmannens innstilling til ny kommunestruktur i Grenland.


01.09.2016

Avsluttende kommunemøter

Fylkesmannen i telemark vi gjennomføre noen avsluttende kommunemøter før Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur sendes til Regjeringen ved KMD.


17.06.2016

Ja i Bø og Sauherad

Bø og Sauherad sier ja til å bli en ny kommune fra 1.1.2020.

Fylkesmannen gratulerer kommunene og vil støtte opp om etablering av den nye kommunen i Midt-Telemark.


27.05.2016

Folkemøte i Bø og Sauherad

No skal innbyggjarane informerast om ny intensjonsavtale mellom Bø og Sauherad.

Det blir folkemøte i Bø 31. mai og Sauherad 1. juni.


27.05.2016

Nei i Kviteseid og Seljord

Innbyggarhøyringane i Kviteseid og Seljord ga eit klart feirtal mot samanslåing.


27.05.2016

Sauherad og Bø med ny intensjonsavtale

Etter at Nome kommune sa nei til kommunesammenslåing i Mid-Telemark har Bø og Sauherad signera ei ny intensjonsavtale. Avtala blir no lagt ut til høyring hos innbyggarane før endeleg politisk handsaming i juni.


09.05.2016

Norge trenger sterke distrikter med sterke kommuner

Størrelse har aldri vært svaret på alt – og kommunereformen er ingen sparereform, slik Torill Olsen hevder. Kommunereformen er en velferdsreform, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i NRK Ytring.


05.04.2016

Bamble kommune med lokalt vedtak

Bamble kommune avslutter prosessen med kommunereformen med følgende vedtak:

Bamble kommune har svart på Stortingets krav om gjennomført kommunereform og prosessen er avsluttet. Bamble kommune opprettholdes som selvstendig kommune innenfor dagens grenser.

 


Flere nyheter