Høring - Frivillig vern av skog i Telemark


Høringsfrist 06. april 2018 00:00

Fylkesmannen sender på høring forslag til to nye naturreservater og utvidelse av fire eksisterende reservater.

Det gjelder følgende områder som er planlagt vernet etter naturmangfoldloven:

  1. Siljufjellet naturreservat, Drangedal kommune
  2. Kleppefjell naturreservat, Hjartdal kommune (utvidelse)
  3. Urdalen naturreservat, Tinn kommune
  4. Mælslia naturreservat, Tinn kommune (utvidelse)
  5. Hitterød naturreservat, Porsgrunn kommune (utvidelse)
  6. Gygrestolen naturreservat, Bø og Nome kommuner (utvidelse)

Høringsfrist er fredag 6. april 2018.

Det er utarbeidet et verneforslag for hvert av områdene med områdebeskrivelse, kart og forslag til verneforskrifter. Disse finner du via lenkene i margen til høyre.

Uttalelser sendes elektronisk til fmtepost@fylkesmannen.no .

Det vil lette vår videre saksbehandling om det blir vist til referansenummeret som står oppført i tabellen i høringsbrevet som er sendt ut, se lenke i høyre marg.

Spørsmål om verneplanarbeidet kan rettes til:
Fylkesmannen i Telemark, Miljøvernavdelingen, tlf. 35586110,
eller til kontaktpersonene som er oppgitt.