Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2019

Helsedirektoratet lyser ut 426 millioner kroner, hvorav 40 millioner er øremerket styrking av jordmortjenesten i kommunen. Det er forbehold om endringer ved Stortingets behandling av statsbudsjettet. Søknadsfrist 14. januar.

Nytt i regelverket er at søknader fra kommuner som tilbyr praksisplasser til helsesykepleier og jordmor under utdanning, vil bli prioritert. Tidligere prioritering av søknader fra kommuner som har benyttet de frie midlene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten og/eller som har betydelige levekårsutfordringer, videreføres.

Helsedirektoratet har utarbeidet en søknadsveiledning som, sammen med regelverket, må leses nøye før søknaden fylles ut.

Informasjon om tilskuddet finne dere på Helsedirektoratet sine nettsider.