Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


01.11.2018

No blir det mogeleg å ta fagbrev på jobb

Noreg treng fleire fagarbeidarar, og no vil det bli enklare for ufaglærde å formalisere kompetansen dei har.


01.11.2018

Informasjon om klagemuligheter ved feil diagnose

Her kan du lese hvordan du går fram for å innsyn i egen diagnose og hvordan klage på en diagnose. 


01.11.2018

Tilskot til rekruttering av fastlegar

Tilskotet skal gå til kommunar som har vanskar med å rekruttere fastlegar. Søknadsfrist er 16. november 2018. Søknad må sendast til Helsedirektoratet.


01.11.2018

Kompetansekartlegging - til nytte i kommunal planlegging

Kompetanseplanlegging handlar mindre om kartleggingsverktøy, men langt meir om ein organisasjonskultur eller ei gjennomgåande haldning på alle nivå i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Dette kjem fram i rapporten frå Rambøll; Strategisk kompetanseplanlegging i kommunene.


17.10.2018

Sjumilssteget har fått ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


11.10.2018

Prevalensundersøkelsen i sykehjem høsten 2018

Folkehelseinstituttet gjennomfører prevalensundersøkelsen av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem i uke 45, 5.-9. november.

 


02.10.2018

Riktig bruk av tvang i rusfeltet

Hva er riktig bruk av tvang i henhold til veileder og forskrift? Hva mener bruker? Hvilke erfaringer har vi i regionen med bruk av tvang, medvirkning og bistandsteam. Erfaringsutveksling. 


19.09.2018

Snakk med sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, og noen kan synes det er ubehagelig med synlige soldater og økt militær trafikk. Helsedirektoratet anbefaler at representanter for kommunen eller foreldre snakker med dem om øvelsen.


19.09.2018

Gjennomføringskonferansar for "Leve heile livet"

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer administrative og politiske leiarar og tilsette i kommunane, fag og kompetansemiljø, brukarar, pårørande og frivillige mm. til konferansar hausten 2018.


12.09.2018

Ny informasjonsside for LIS1-legene

1. september starter et nytt kull LIS1-leger sin praksis i kommunene. helfo.no har laget en ny side beregnet på dem som skal ut i praksis.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Førerkorttelefonen

35 58 62 20

Fylkesmannen i Telemark har et eget telefonnummer for henvendelser i førerkortspørsmål. Henvendelser blir besvart mellom kl 09.00 - 14.30, når vi er til stede. Dersom du ikke får svar, prøv gjerne igjen på et senere tidspunkt eller neste arbeidsdag.

Saksbehandlingstiden for saker som gjelder dispensasjon fra helsekravene er for tiden 4 uker, forutsatt at vi har mottatt alle relevante medisinske opplysninger.