Valg

Fylkesmannen veileder kommunene i planlegging og gjennomføring av valg. Dette gjelder både ved stortings- og sametingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Du finner mer informasjon om valg på Kommunal- og moderniseringsdepartementets internettsider, se lenkene til høyre.