Hopp til innhold

Aktuelle skjemaer

Fellesblanketter for attester, erklæringer og meldinger etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utmeldingsblankett finner du på regjeringen.no 

Kulturdepartementets informasjon til tros- og livssynssamfunn finner du her