Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Den digitale løsningen er ny, og blir tatt i bruk i alle fylker i løpet av 2018.

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer


12.01.2018

Søk tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2018

Fristen for å sende krav til Fylkesmannen om statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. mars 2018. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist. 


01.02.2017

Tros- og livssynssamfunn registrert i Telemark

Oversikten viser tros- og livssynssamfunn som er registrert hos Fylkesmannen i Telemark i 2017.  I tillegg til disse er det andre tros- og livssynssamfunn som er registrert hos andre fylkesmenn, de fleste hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Disse fremkommer ikke av denne oversikten.


02.11.2017

Står du oppført i et tros- eller livssynssamfunn?

Brønnøysundregistrene har nå en tjeneste hvor du kan be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke du eventuelt står oppført som medlem i. Henvendelsen må gjøres per telefon 75 00 75 00.


25.01.2017

Søk om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2017

Fristen er 1. mars 2017 for å sende krav til Fylkesmannen.


02.02.2016

Søk om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2016

Fristen er 10. mars 2016 for å sende krav til Fylkesmannen.


12.02.2016

Statstilskudd til trossamfunn i Telemark 2015

Vi har utbetalt 3 735 332 kroner i statstilskudd til trossamfunn som er registrert hos Fylkesmannen i Telemark.


12.02.2013

Søk om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2015

Fristen er 13. mars 2015 for å sende krav til Fylkesmannen.


21.01.2015

Statstilskudd til trossamfunn i Telemark i 2014

Vi har utbetalt 3 095 855 kroner i statstilskudd til trossamfunn som er registrert hos Fylkesmannen i Telemark.


18.01.2013

Statstilskudd til trossamfunn i 2013

Fylkesmannen i Telemark utbetalte 2,8 millioner kroner i statstilskudd til 37 registrerte og ett uregistrert trossamfunn i Telemark i 2013.


12.02.2013

Søk om tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2013

Fristen er 20. mars 2013 for å sende krav til Fylkesmannen.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Aktuelle skjemaer

Fellesblanketter for attester, erklæringer og meldinger etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utmeldingsblankett finner du på regjeringen.no 

Kulturdepartementets informasjon til tros- og livssynssamfunn finner du her