Statsborgerseremonier

Er du ny norsk statsborger? Fylkesmannen inviterer alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. Seremonien er en festdag, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. 


10.11.2015

Velkommen til statsborgerseremoni

Fyrstkomande sundag skal vi helse 125 nye statsborgarar frå 14 forskjellige kommunar velkomen til Telemark.Kontaktpersoner