Skjenkebevillinger

Hvis du ønsker å selge eller skjenke alkohol, må du først søke om salgs- eller skjenkeløyve. Det er kommunen der alkoholen skal selges eller skjenkes, som kan gi slike løyver. Fylkesmannen kan gi skjenkeløyve til skip som fungerer som kollektivt transportmiddel, og til cruiseskip.

Klagerett

Hvis du søker om salgs- eller skjenkeløyve, og får avslag fra kommunen, kan du klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan bare avgjøre om innholdet i vedtaket er lovlig, om det er gjort av rett forvaltingsorgan, og om det har blitt til på lovlig måte. Du sender klagen gjennom den kommunen som har fattet vedtaket om avslag.

Vis mer


21.11.2016

Fra samling i alkoholnettverk i Fevik 1.-2. november 2016

Les lysarkene til høyre i artikkelen. Dato for neste samling blir 14. - 15. november 2017.Kontaktpersoner

Lenker

Fylkesmannen er rett instans til å svare på henvendelser fra landets kommuner vedrørende alkoholloven. Kontaktperson hos oss er seniorrådgiver Laila Christensen, epostadresse fmtelch@fylkesmannen.no, telefon 35 58 63 33