Separasjoner og skilsmisser i Telemark 2017

I 2017 er det gitt 368 separasjonsbevillinger og 328 skilsmissebevillinger. Det er en nedgang i antall separasjonsbevillinger og en liten økning i skilsmissebevillinger sammenlignet med i fjor.

Ekteskapsloven – separasjoner og skilsmisser

År                               Separasjoner             Skilsmisser

1995                           520                             373

1996                           407                             415

1997                           474                             358/1*

1998                           470                             313

1999                           519                             386

2000                           584/2*                        367

2001                           547                             476/1*

2002                           548                             461

2003                           506                             386

2004                           565/3*                        464/1*

2005                           490/1*                        412/2*

2006                           457                             465/3*                                                            

2007                           470                             372

2008                           486                             426

2009                           447                             421

2010                           448                             422

2011                           450                             385

2012                           335                             374

2013                           385                             330

2014                           368                             354

2015                           390                             290

2016                           418                             324

2017                           368                             328

*gjelder partnerskap

Kontaktpersoner