Separasjon og skilsmisse

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller du og din ektefelle må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er samlivsbrudd. Gå til søknadsskjema

Du kan søke om separasjon og skilsmisse via et digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høyre for å komme til tjenesten. Der finner du også mer informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis mer


05.01.2018

Separasjoner og skilsmisser i Telemark 2017

I 2017 er det gitt 368 separasjonsbevillinger og 328 skilsmissebevillinger. Det er en nedgang i antall separasjonsbevillinger og en liten økning i skilsmissebevillinger sammenlignet med i fjor.


05.01.2017

Separasjoner og skilsmisser i Telemark i 2016

I 2016 har Fylkesmannen gitt 418 separasjonsbevillinger og 324 skilsmissebevillinger. Det er en økning både i antall separasjonsbevillinger og skilsmissebevillinger sammenlignet med i fjor.


17.02.2016

Godkjenning av ugyldig ekteskap - lovendring

Etter endring i ekteskapsloven skal søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige ekteskap fra 1. januar 2016 behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som førsteinstans. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er klageinstans i disse sakene. Søknad om etterfølgende anerkjennelse må derfor sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


14.01.2016

Nå kan du søke om separasjon elektronisk

Det elektroniske skjemaet gir kortere saksbehandlingstid. Du får tilgang til skjemaet med pålogging mot ID-porten. Klikk på lenken "Søk om separasjon" på denne siden.


08.01.2015

Separasjoner og skilsmisser 2014

Det er en nedgang i antall separasjonsbevillinger og en økning i antall skilsmissebevillinger


29.01.2013

Søknad om godkjenning av utenlandsk skilsmisse og fritak for å dokumentere skifte

Skjemaene finner du på høyre side, både i word-format (skrive og lagre) og i pdf-format (utskrift og utfylling for hånd).


16.11.2012

Separasjoner og skilsmisser 2013

I 2013 er det gitt 385 separasjonsbevillinger og 330 skilsmissebevillinger. Det er en økning i antall separasjonsbevillinger og en nedgang i skilsmissebevillinger.


16.11.2012

Separasjoner og skilsmisser

Fylkesmannen fører statistikk over antall separasjoner og skilsmisser i fylket. Her er en oversikt fra årene 1995-2011.Kontaktpersoner