Åpningstider for utsalgssteder

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra dette. Du søker om dispensasjon direkte til Fylkesmannen. 

Når Fylkesmannen behandler søknader om å holde åpent på søndager og helligdager, legger vi vekt på hensynet til arbeidstakerne. Du må derfor dokumentere at arbeidstakere og arbeidsgiver er enige om å holde åpent på søndager og helligdager. Fylkesmannen henter inn uttalelser fra flere parter, og du bør derfor sende søknad om dispensasjon ein til to måneder før den aktuelle søndagen eller helligdagen. 

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed for hele eller deler av året. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Vis mer


01.06.2016

Sommarbyen Langesund

I dag kom Langesund seg inn på lista over utvalde turistmagnetar som får lov til å ha opne butikkar også på søndagar.


21.03.2016

Vinmonopolet kan være åpent på høytidsaftnene

Stortinget si lovendring i alkohollova betyr at Vinmonopolet skal kunne halde butikkane sine opne på nyttårs-, påske- og pinseeftan og på stemmedagane for stortingsval, fylkestingsval, kommunestyreval og folkerøysting vedtekne ved lov.


23.12.2014

Typiske turiststader i Kragerø kommune

Fylkesmannen har 22.12.2014 endra forskrifta om typiske turiststader i Kragerø kommune.


07.11.2014

Vil ha åpne butikker i Kragerø også i påsken

Kragerø kommune har søkt om å endre forskriften om typiske turiststeder. Fylkesmannen i Telemark foreslår at forskriften utvides til også å gjelde påsken.Kontaktpersoner