Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


04.09.2017

Nye samiske veivisere for 2017-2018

Veiviserne skal møte ungdommer fra hele landet, og formidle kunnskap om samiske samfunn ut fra sine egne erfaringer.


16.06.2017

Per Arne Olsen blir fylkesmann i Telemark og Vestfold

Fylkesmannsembetene i Telemark og Vestfold blir slått sammen 1. januar 2019. Det er også avgjort at det nye fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold skal lokaliseres i Tønsberg.


15.05.2017

Presseakkreditering - Litteraturtoget

Presseakkkrediteringen ved H. K. H. kronprinsesse Mette-Marits besøk i Bø gjøres gjennom Slottet.


12.05.2017

Tilstandsrapport 2017

Rapporten er ledd i Fylkesmannens dialog med kommunene. Årets tilstandsrapport er nå klar.


01.02.2017

Tros- og livssynssamfunn registrert i Telemark

Oversikten viser tros- og livssynssamfunn som er registrert hos Fylkesmannen i Telemark i 2017.  I tillegg til disse er det andre tros- og livssynssamfunn som er registrert hos andre fylkesmenn, de fleste hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Disse fremkommer ikke av denne oversikten.


15.12.2016

Stenger kl 12.30

På grunn av et internt arrangement stenger kontorene til Fylkesmannen i Telemark kl 12.30 fredag 16. desember.


16.11.2016

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.


16.11.2016

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.


13.11.2016

297 nye statsborgarar

Søndag feira 120 av Telemarks 297 nye statsborgarar den store dagen saman med vener, familie, gjester og Fylkesmannen i Telemark


16.08.2016

Stortingspresidenten besøker Telemark

Han skal reise fra Tinn i nordøst til Vinje i vest, videre til Porsgrunn og Skien i sør. Stortingspresident Olemic Thommessen er klar for Telemark.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel