Resultater fra nasjonale prøver i 2014

Resultatene fra nasjonale prøver på ungdomstrinnet og barnetrinnet er tilgjengelige i Skoleporten og i prøveadministrasjonssystemet (PAS).

Sammendrag - Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2014:

 • I 2014 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er 50 skalapoeng.
 • Guttene presterer noe bedre enn jentene i regning, mens jentene presterer noe bedre i lesing. I engelsk presterer guttene og jentene likt.
 • For fylkene er forskjellen i prestasjoner mellom gutter og jenter mer variert.
 • Det dominerende bildet er at det ikke er så store forskjeller mellom fylkene. Med noen få unntak presterer elevene i alle fylkene i nærheten av det nasjonale snittet på alle de nasjonale prøvene.
 • Få av de største kommunene presterer under landssnittet.
 • Andelen elever som blir fritatt fra nasjonale prøver, er høyest i lesing og lavest i regning.

Sammendrag - Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014:

 • I 2014 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er 50 skalapoeng.
 • Guttene presterer noe bedre enn jentene i regning, mens jentene presterer noe bedre i lesing. I engelsk presterer guttene og jentene likt.
 • For fylkene er forskjellen i prestasjoner mellom gutter og jenter mer variabelt.
 • Det dominerende bildet er at det ikke er så store forskjeller mellom fylkene. Med noen få unntak ligger de fleste fylkene tett opptil det nasjonale snittet.
 • Få av de største kommunene presterer under snittet på de nasjonale prøvene.

Fylkesmannen registrerer at det har vært en økning i Telemark på andel elever som blir fritatt fra nasjonale prøver fra i fjor. Telemark ligger over nasjonalt nivå på å frita elever fra nasjonale prøver i alle fag i  5. trinn og ungdomstrinn.  

Lenke til mer informasjon inkludert analyse av resultatene:

http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Grunnskolen/Nasjonale-prover/Resultater-fra-nasjonale-prover-i-2014/