Midler til nordisk og europeisk samarbeid

Det nærmer seg søknadsfrister for de ulike ordningene innenfor EUs program for livslang læring samt Nordplus. Første søknadsfrist for europeiske etterutdanningsstipend er allerede 16. januar 2013.

Etterutdanning
Etterutdanningsstipend innenfor Comenius og Grundtvig har tre søknadsfrister i 2013, og den første er allerede 16. januar. Klikk her for mer informasjon om etterutdanningsstipend innenfor Comenius og Grundtvig.

Alle søknadsfrister
Klikk her for en fullstendig oversikt over kommende søknadsfrister innenfor EUs program for livslang læring (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Studiebesøk).

Nordplus
Nordisk Ministerråds program Nordplus utlyser midler til utdanningssamarbeid i Norden og Baltikum. Søknadsfristen er 1. mars 2013. Les mer på Nordplus’ eget nettsted.

Kortfakta
Comenius: EUs program for samarbeid innenfor grunn- og videregående opplæring på tvers av landegrenser i Europa.
Grundtvig: EUs program for samarbeid mellom institusjoner som legger til rette for voksnes læring.
Nordplus: Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring.

Kort om SIU
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning. SIU er et statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet. SIU er Norges kontor for internasjonale program og tiltak innen utdanning og forvalter program for flere offentlige oppdragsgivere.

www.siu.no