Informasjon om Pedagogisk-psykologisk tjeneste på 12 språk

Dette er informasjon som er tilrettelagt både foresatte og de som arbeider i barnehage og skole.

Utdanningsdirektoratet har laget informasjonsark om praktisk-pedagogisk tjeneste, også kalt PP-tjenesten, på 12 språk.

Informasjonen er rettet mot deg som er:
• skoleeier/ barnehageeier
• skoleleder/barnehageleder
• helsesøster
• rådgiver
• lærer
• elev og foresatt

Informasjonen inneholder en oversikt over PP-tjenestens oppgaver, ansvarsområde, saksgang, tilstøtende ressurser og rettigheter og plikter for PP-tjenestens brukere.

I tillegg finner du en forenklet versjon av den samme informasjonen i faktaarket. Målgruppen for faktaarket er hovedsakelig norske og minoritetsspråklige foresatte, deres barn og elever. Du som arbeider i skole eller barnehage kan dele ut faktaarket, eventuelt sammen med den mer utfyllende og formelle informasjonen om PP-tjenesten, på det aktuelle språket i møte med foresatte og/eller eleven.

Faktaark og informasjonsark på 12 språk finner du ved å klikke på linken nedenfor.

http://www.udir.no/Regelverk/PP-tjenesten/Pedagogisk-psykologisk-tjeneste-/


Aktuelt

Kontaktperson:         Jan Collier