Fremtidens skole

Ludvigsen-utvalget har laget en utredning om fornyelse av fag og kompetanser i fremtidens skole.

I juni 2015, ble NOU 2015:8 om fremtidens skole overlevert til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Dette er spennende lesing for alle!

Les mer om Ludvigsen-utvalgets utredning på regjeringens blogg.