Barn og foreldre

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Vi har flere lover som sikrer det offentlige innflytelse til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for dette, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


16.01.2018

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

Endringene tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. 


10.03.2017

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Tilskotsordninga er basera på erfaringar frå Modellkommuneforsøket som blei gjennomført i perioden 2007-2014. Søknad skal sendast Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet innan 3. april 2017.


26.01.2016

Trygghet, deltakelse og engasjement

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og har lagt frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.