Kjøkkenhage i barnehagen?

Dato:
18. september 09:00 - 15:00
Sted:
Århus Gård, Århusveien 191, Skien
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark ved Landbruksavdeling og Utdannings-og vergemålsavdelingen i samarbeidet med Norges skolehagelag, Århus Gård og Århus og Osebakken Andelsgård

Inspirasjonsdag for barnehager i Telemark

Det skjer mye spennende på «kjøkkenhagefronten» verden over i disse dager. En grønn bølge med dyrking preger de store millionbyene. Folk i alle generasjoner involverer seg og finner mening og glede i det å ta del i egen dyrking. Stadig flere barnehager erfarer dette og at det å ha en kjøkkenhage kan koples til alle fag i Rammeplanen. I stedet for å ha en bok mellom seg og det en vil formidle, får barna direkte erfaring ved arbeid, nysgjerrighet, sansing og undring.

Flere barnehager sitter med erfaringer hver for seg. Noe lykkes de med. Noe endres. Noen ønsker å starte opp, men vet ikke hvordan. Denne dagen ønsker vi å formidle de grunnleggende prinsippene for å lykkes med en kjøkkenhage, samt utveksle erfaringer og idèer. Og kanskje kan vi danne et nettverk for kjøkkenhage-barnehagene?

 

Program:

09.00

Hvorfor kjøkkenhage i barnehagene?Velkommen og presentasjon av deltakere      Ved Jorunn Borge Westhrin, Folkehelseteamet Telemark Fylkeskommune og Ellen Dagsrud, Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Telemark

09.20

Hvorfor er kjøkkenhage i barnehagen viktig? Ved Kirsty Mc Kinnon, forsker og rådgiver ved NEBIO, Norsk institutt for bioøkonomi / representant Norges skolehagelag

10.00

Hvordan? – presentasjon av de gode eksemplene:

10.00

Barnehagen Marthas Hage i Bamble med fokus på bærekraftig utvikling og «fra jord til bord». Ved Ulla Aasland, daglig leder

10.15

Flere gode eksempler i fra Telemark-          Lundedalen barnehage, avd. Hanken, m.fl

10.50

Hvordan samarbeide med gårder i ditt nærmiljø? Ved: Bente Bråthen / Anna Sofi Willumsen fra Osebakken Andelsgård i Porsgrunn og representant fra Inn på tunet i Telemark og Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag og kontaktperson for «Inn på tunet».

11.10

5 om dagen fra egen hage – oppstartstips for nybegynnere Ved Kirsty Mc Kinnon, forsker og rådgiver ved NEBIO, Norsk institutt for bioøkonomi / representant Norges skolehagelag

11.30

Grønn lunsj direkte fra åker`n

12.30

Inspirasjonsverksted – 3 ulike stasjoner à 35 min Hver stasjon gjentar det samme innholdet med oppstart kl. 12.30, kl. 13.10 og kl. 13.45.

Stasjon 1

Bli kjent med mangfoldet – omvisning i grønnsakhagen med dyrkingstips v/ Tove Hoppestad, daglig leder og Tom Harald, gartner, Århus Andelsgård

Stasjon 2

Sommerfuglrestaurant, insektshotell og meitemark kompost – tips om hvordan vi kan samarbeid med de minste dyra Ved Kirsty Mc Kinnon, forsker og rådgiver ved NEBIO, Norsk institutt for bioøkonomi / representant Norges skolehagelag

Stasjon 3

Grønt matverksted for de minste – hvordan små hender kan være «store» kokker V/ Ann-Helen Juve, prosjekt «Matkultur på Århus Gård», Telemark Landbruksselskap og Anne Wang-Nilsen, matinspirator, tilknyttet avdeling kultur og folkehelse Vestfold fylkeskommune, samt kursholder og prosjektleder for fiskesprell Vestfold.

14.30

Veien videre: - Hvordan kan vi samarbeide i Telemark? Diverse nyttig informasjon.

15.00

Slutt

 

Priser: Inspirasjonsdag med lunsj, smaksprøver og drikke koster kr 300,-. Beløpet faktureres i etterkant.

Påmelding og informasjon: Påmeldingsfrist er fredag 4. september 2015, men begrenset antall plasser, så «førstemann til mølla». Påmeldingen er bindende. (se nederst på siden)

Inviterte:

  • Ansatte i barnehager i Telemark
  • Telemark Bondelag
  • Telemark Bonde- og Småbrukerlag
  • Telemark Bygdekvinnelag
  • Inn på Tunet Telemark
  • Folkehelseteamet, TFK / Folkehelsekoordinatorer

Vell møtt!

Ved spørsmål kontakt Ellen Dagsrud, fmteeld@fylkesmannen.no

Dato:
18. september 09:00 - 15:00
Sted:
Århus Gård, Århusveien 191, Skien
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Telemark ved Landbruksavdeling og Utdannings-og vergemålsavdelingen i samarbeidet med Norges skolehagelag, Århus Gård og Århus og Osebakken Andelsgård