Hopp til innhold

Tilsyn og tilsynskalender

Planlagte tilsyns- og kontrollaktiviteter vil bli lagt ut på denne kalenderen så snart de er datofestet. Rapporter etter gjennomførte tilsyn og kontroller legges ut så snart disse er ferdigstilt.

Rapporter på sosial- og helseområdet legges ut på www.helsetilsynet.no

Rapporter på miljøområdet legges ut på www.norskeutslipp.no

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret. Les mer om registeret her.

Generell informasjon om Fylkesmannens tilsyns- og kontrollaktiviteter finner du her.

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2017
01. des 48 Trine Gevingås Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Hitra kommune 2017 Rådhuset
Tilsyn
Dato Arrangement
01. des Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Hitra kommune 2017