Hopp til innhold

Tilsyn og tilsynskalender

Planlagte tilsyns- og kontrollaktiviteter vil bli lagt ut på denne kalenderen så snart de er datofestet. Rapporter etter gjennomførte tilsyn og kontroller legges ut så snart disse er ferdigstilt.

Rapporter på sosial- og helseområdet legges ut på www.helsetilsynet.no

Rapporter på miljøområdet legges ut på www.norskeutslipp.no

Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal virksomhet legges ut på forvaltningsrevisjonsregisteret. Les mer om registeret her.

Generell informasjon om Fylkesmannens tilsyns- og kontrollaktiviteter finner du her.

Vis for år:

Sted:

Tilsyn
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2017
28. sep 39 Bjørn Rist Skolebasert vurdering i Trondheim kommune 2017 Rådhuset
oktober 2017
25. okt 43 Linda Svanholm Tidlig innsats i Orkdal kommune 2017 Rådhuset
november 2017
01. nov 44 Dag Otto Skar Kommunal beredskapsplikt i Rennebu kommune 2017 Rådhuset
desember 2017
01. des 48 Trine Gevingås Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Hitra kommune 2017 Rådhuset
Tilsyn
Dato Arrangement
28. sep Skolebasert vurdering i Trondheim kommune 2017
25. okt Tidlig innsats i Orkdal kommune 2017
01. nov Kommunal beredskapsplikt i Rennebu kommune 2017
01. des Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Hitra kommune 2017