Hopp til innhold

Trua arter er arter som er kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for arter. Trua naturtyper er naturtyper som er kritisk trua (CR), sterkt trua (EN) eller sårbar (VU) i norsk rødliste for naturyper.