Hopp til innhold

Hva er sjøørret?

Sjøørret (Salmo trutta) er ingen egen art men er vanlig ørret som vandrer mellom ferskvann og saltvann i løpet av livet. Sjøørreten lever de første 2-3 årene av livet i elver, bekker eller vann. En del ørret lever i elva, bekken eller vannet hele livet (ørret) mens andre vandrer ut til sjøen for å finne mat (sjøørret). Fisk som vandrer ut til sjøen blir blanke fordi kroppen til fisken forandres slik at den tåler saltvann. I sjøen holder sjøørreten seg som regel i nærheten av elva der den vokste opp, og kan vandre mellom ferskvann og sjøen i løpet av året. Vandringene styres av tilgang på mat, fare for å bli spist, lys, temperatur og saltmengder i vannet og genetiske tilpasninger.