Tilsyn med Gloppen kommune

Tema for tilsynet er om kommunen oppfyller retten til grunnskuleopplæring for alle vaksne som er busette i kommunen.

Lovkrav for dette tilsynet er som følgjer:

  1. Rettleie og vurdere rettigheiter – Kommunen må sørge for å gi rettleiing om og vurdere om søkarane har rett til grunnskoleopplæring for vaksne, jf opplæringslova §§ 4A-1 og 4A-2 første ledd og forvaltningslova § 11.
  2. Kartlegging og rådgjeving – Kommunen må sørge for å innhente informasjon for å tilpasse opplæringstilbodet til den vaksne sitt behov, jf. opplæringslova §§ 4A-1, 4A-2 første ledd og 4A-8, jf. 5-3.
  3. Fatte vedtak som oppfyller opplæringsretten – Kommunen må sørge for å fatte enkeltvedtak som oppfyller søkarens rett til opplæring tilpassa sitt behov, jf. opplæringslova §§4A-1, 4A-2 første ledd, 5-3, jf. forvaltningslova §2,23 og 24.
  4. Vurdere og fatte vedtak om realkompetanse – Kommunen må sørge for å tilby, gjennomføre, dokumentere og fatte vedtak ved realkompetansevurdering, jf. opplæringslova §§ 4A-1, forskrift til opplæringslova §§4-13 og 4-33a, jf. forvaltningslova §§ 2, 11a, 17 og 23.
Dato:
20. juni
Stad:
Gloppen
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/ Thorvald Røneid Moen og Magne-Bjarte Hatlem