Landsomfattande tilsyn med kommunale tenester

Vi skal undersøke om kommunen yter heilskapelege og koordinerte tenester til personar med psykisk liding og rusmiddelproblem.

Fylkesmannen skal også undersøke om brukarane sin heilskaplege situasjon vert kartlagt, og om dei får informasjon og rett til å medverke. Vi skal undersøke oppfølging av rus,- psykiske og somatiske helseplager, og om kommunen hjelper til med å skaffe varig bustad.

 

Vi skal ha fire tilsyn i Sogn og Fjordane:

26.-28. februar i Bremanger

20.-22. mars i Auland

3.-5. april i Gloppen

16.-18. april i Årdal

Dato:
26. februar - 5. april
Stad:
Bremanger, Aurland, Gloppen og Årdal
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersonar