Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2018
01. sep - 31. des 35 - 53 Fylkesmannen v/ Gunn Randi Bjørnevoll Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane skriftleg tilsyn og stikkprøvetilsyn
oktober 2018
15. okt - 17. okt 42 Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule Svelgen
15. okt - 19. nov 42 - 47 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Tilsyn med næringsmiddelverksemder Sogn og Fjordane
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen v/Linda Svori Tilsyn med Luster kommune Luster
november 2018
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen v/Linda Svori Tilsyn med Høyanger kommune Høyanger kommune
Dato Arrangement
september 2018
01. sep - 31. des Tilsyn med krisesentertilbodet i kommunane
oktober 2018
15. okt - 17. okt Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule
15. okt - 19. nov Tilsyn med næringsmiddelverksemder
17. okt - 18. okt Tilsyn med Luster kommune
november 2018
14. nov - 15. nov Tilsyn med Høyanger kommune