Hopp til innhald

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Vis for år:

Stad:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
februar 2018
26. feb - 05. apr 9 - 14 Fylkesmannen Landsomfattande tilsyn med kommunale tenester Bremanger, Aurland, Gloppen og Årdal
28. feb - 01. mar 9 Fylkesmannen v/Helge Pedersen Tilsyn med Flora kommune og Florø barneskole Florø barneskole
mars 2018
22. mar 12 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Flora kommune
april 2018
12. apr 15 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Vik kommune
24. apr - 25. apr 17 Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki Tilsyn med Gloppen kommune Gloppen kommune
mai 2018
08. mai 19 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Eid kommune
09. mai 19 Fylkesmannen v/Haavard Stensvand Tilsyn med kommunal beredskapsplikt Selje kommune
Tilsyn
Dato Arrangement
26. feb - 05. apr Landsomfattande tilsyn med kommunale tenester
28. feb - 01. mar Tilsyn med Flora kommune og Florø barneskole
22. mar Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
12. apr Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
24. apr - 25. apr Tilsyn med Gloppen kommune
08. mai Tilsyn med kommunal beredskapsplikt
09. mai Tilsyn med kommunal beredskapsplikt