Hopp til innhald

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Vis for år:

Stad:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mai 2017
11. mai - 16. jun 19 - 24 Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki Tilsyn med Eid kommune etter barnehagelova Eid kommune
september 2017
06. sep - 07. sep 36 Fylkesmannen v/Bodhild Therese Cirotzki Tilsyn med Hornindal kommune etter barnehagelova Hornindal kommune
12. sep - 13. sep 37 Fylkesmannen v/Astrid Tveit Tilsyn med kommunale tenester til personar med psykisk liding og rusmiddelproblem Høyanger
19. sep - 20. sep 38 Fylkesmannen v/Astrid Tveit Tilsyn med kommunale tenester til personar med psykisk liding og rusmiddelproblem Naustdal
Tilsyn
Dato Arrangement
11. mai - 16. jun Tilsyn med Eid kommune etter barnehagelova
06. sep - 07. sep Tilsyn med Hornindal kommune etter barnehagelova
12. sep - 13. sep Tilsyn med kommunale tenester til personar med psykisk liding og rusmiddelproblem
19. sep - 20. sep Tilsyn med kommunale tenester til personar med psykisk liding og rusmiddelproblem