Tilskot til pilotprosjekt med tverrfagleg oppfølgingsteam i kommunane

Målet for tilskotsordninga er å bidra til tenesteutvikling i kommunane som skal sikre tidleg identifisering og en strukturert tverrfagleg oppfølging av brukarar med store og samansette behov, som vist til i rettleiaren Oppfølging av personer med store og sammensatte behov.

Les meir om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si heimeside

Rettleiaren Oppfølging av personer med store og sammensatte behov finn de her.

Søknadsfrist:
25.05.2018 23:00:00
Målgruppe:
Pasientar og brukarar med store og samansette behov
Ansvarleg:
Helsedirektoratet
Kven kan søkje:
Kommunar

Kontaktpersonar