Tilskot til drift med taubane og hest

Det kan søkjast om tilskot til drift med taubane og hest.

Søknad skal leverast til kommunen på eige søknadsskjema.

Fylkesmannen tildeler eventuelt tilskudd.

De finn meir informasjon på sida Taubane og hest

Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Skogeigarar
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Skogeigarar