Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.09.15 15.09.18 Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018 Kommunar
2018.10.01 01.10.18 Tilskot til leirskuleopplæring - rapporterast i GSI Kommunane
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket Personar og verksemder som arbeider med å oppnå måla i skjøtselsplanar og forvaltningsplanar for områda.
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden Personar og verksemder som arbeider med å styrke landbruket i verdsarvområdet
2018.10.15 15.10.18 Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket Registrerte foretak
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til Regionalt miljøprogram Registrert føretak
Løpande Tilskot til utsiktsrydding Føretak som ønskjer å rydde vegetasjon for auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap
2018.12.15 15.12.18 Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg Tilskotet skal bidra til finansiering og stimulere kommunane og fylkeskommunen til å gi opplæring til barn og unge som søker opphald i Noreg.
Løpande Tilskot til drift med taubane og hest Skogeigarar
Sjå hovudtekst Tilskot til drenering Føretak som eig eller leiger jordbruksareal
Sjå hovudtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Eigarar av landbrukseigedom i drift
Løpande Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel Foretak som er registrert i Einingsregisteret
Søknadsfrist Tittel
2018.09.15 15.09.18 Tilskot til psykologstillingar i kommunane 2018
2018.10.01 01.10.18 Tilskot til leirskuleopplæring - rapporterast i GSI
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap i jordbruket
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Nærøyfjorden
2018.10.15 15.10.18 Produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket
2018.10.15 15.10.18 Tilskot til Regionalt miljøprogram
Løpande Tilskot til utsiktsrydding
2018.12.15 15.12.18 Tilskot til opplæring gitt til barn og unge mellom 16 og 18 år som søker opphald i Noreg
Løpande Tilskot til drift med taubane og hest
Sjå hovudtekst Tilskot til drenering
Sjå hovudtekst Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Løpande Tilskot til avløysing under sjukdom/fødsel