Tilsette

Namn Stilling Avdeling Telefon
Aa, Benedikte Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 23
Aam, Astrid Terese Seniorrådgivar Juridisk 47 57 64 31 85
Aarberg, Sissel Reinhaldar Landbruk 47 57 64 30 64
Aardal, Oddgeir Seniorrådgjevar Landbruk 47 57 64 30 77
Amundsen, Jon Andreas Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 42
Andersen, Jacob Assisterande fylkeslege Helse og sosial 47 57 64 31 62
Anonby, Johannes Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 25
Bergheim, Ole Marcus Lærling Administrasjon 47 57 64 30 59
Bjelle, Sondre Lekve Rådgjevar Leiing og stab 47 57 64 30 39
Bjerkeset, Karoline Aldis Seniorrådgjevar Landbruk 47 57 64 30 93
Bjørnevoll, Gunn Randi Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 83
Borlaug, Elin Reinhaldsleiar Administrasjon 47 57 64 30 32
Bruheim, Randi Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 21
Bruteig, Anne Siri Fardal Arkivleiar Administrasjon 47 57 64 30 25
Cirotzki, Bodhild Therese Rådgjevar Utdanning 47 57 64 31 08
Dybwad, Tom Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 23
Døsen, Line Helèn Pedersen Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 80
Eikås, Turid Digernes Rådgjevar Landbruk 47 57 64 30 61
Eitungjerde, Anne Kristin Juridisk sjef Juridisk 47 57 64 31 72
Eldhuset, Åse-Marit Skåren Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 22
England, Siri Beate Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 24
Erdal, Randi Seniorrådgjevar Landbruk 47 57 64 30 73
Erichsen, Ingunn Elise W. Ass. fylkeslege Helse og sosial 47 57 64 31 78
Faaberg, Ingrid Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 91
Fardal, Helene Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 27
Fardal, Karstein Seniorrådgjevar Utdanning 47 57 64 31 16
Felde, Jorunn Administrasjonssjef Administrasjon 47 57 64 30 20
Fidjestøl, Jorunn Fosse Seniorrådgjevar Juridisk 47 57 64 31 56
Fredheim, Anne Gro Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 03
Gladsø, John Anton Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 30
Gundersen, Ida Trainee Landbruk 47 57 64 30 62
Gustavsen, Lena Førstekonsulent Administrasjon 47 57 64 30 19
Gustavsen, Silje Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 51
Haaland, Helen Fylkesagronom Landbruk 47 57 64 30 80
Hagenlund, Gøsta Sjefingeniør Miljøvern 47 57 64 31 21
Halland, Frida Rådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 28
Halrynjo, Elin Førstekonsulent Miljøvern 47 57 64 31 22
Halsnes, Inga Henjum Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 87
Hamre, Anne Karin Fylkesmann Leiing 47 57 64 30 01
Hamre, Grete Overingeniør Miljøvern 47 57 64 31 41
Harlem, Astrid Irene Fjærestad Rådgjevar Utdanning 47 57 64 31 14
Hatlem, Magne-Bjarte Rådgjevar Utdanning 47 57 64 30 08
Haugan, Grete Senioringeniør Miljøvern 47 57 64 31 48
Haugen, Maria Nesse Rådgjevar Leiing og stab 47 57 64 30 58
Haugsvær, Bjørn Harald Ass. landbruksdirektør Landbruk 47 57 64 30 71
Helset, Karine Menes Rådgjevar Juridisk 47 57 64 30 38
Helvik, Solfrid Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 52
Henne, Gunn Helen Senioringeniør Miljøvern 47 57 64 31 40
Hjortung, Marit Seniorrådgjevar Landbruk 47 57 64 30 89
Hofseth, Torkel Fylkesskogmeister Landbruk 47 57 64 30 83
Hofslundsengen, Frank Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 46
Hovlid, Einar Forskar Helse og sosial 47 57 64 31 67
Hæreid, Gunnar O. Assisterande fylkesmann Leiing 47 57 64 30 02
Høvik, Johnny Seniorrådgivar Administrasjon 47 57 64 30 48
Instefjord, Anita Førstekonsulent Administrasjon 47 57 64 30 18
Jakobsen, Grete Offerdal Førstekonsulent Administrasjon 47 57 64 30 26
Johnsen, Einar Nesse Rådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 32
Kalland, Odd Ivar Overingeniør Landbruk 47 57 64 30 69
Knagenhjelm, Maria Collett Nasjonalparkforvaltar Miljøvern 47 57 64 31 37
Knagenhjelm, Trude Knutzen Seniorrådgjevar Landbruk 47 57 64 30 94
Knutsen, Tone Reinsnos Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 47
Kusslid, Liv Astrid Nordheim Fylkesagronom Landbruk 47 57 64 30 87
Kvam, Lise Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 86
Kvåle, Ida Loftesnes Rådgjevar Juridisk 47 57 64 31 55
Kvåle, Jenny Johnsen Konsulent Juridisk 47 57 64 31 68
Larsen, Tore Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 26
Larsmon, Merete Fylkesskogmeister Landbruk 47 57 64 30 82
Lunde, Dina Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 63
Lunde, Ellen Johanne Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 15
Lunde, Marit Seniorrådgjevar Leiing og stab 47 57 64 30 05
Lund-Iversen, Elisabeth Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 70
Lyby, Marie Solvoll Ass. juridisk sjef Juridisk 47 57 64 31 15
Mack, Christina Rådgjevar Utdanning 47 57 64 31 03
Martinussen, Trine-Linn Førstekonsulent Administrasjon 47 57 64 30 54
Melheim, Bjørg Nes Kontorleiar Landbruk 47 57 64 30 74
Midtbø, Ove Seniorrådgjevar Juridisk 47 57 64 31 76
Mjelstad, Hermund Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 24
Molland, Sissel Merete Rådgjevar Juridisk 47 57 64 31 82
Molvær, Rita Hagen Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 75
Mulen, Toril Marie Rådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 27
Måseide, Turid Seniorrådgjevar Juridisk 47 57 64 31 64
Nedrelo, Eldrid Nasjonalparkforvaltar Miljøvern 47 57 64 31 47
Nedrelo, Tarjei Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 36
Nes, Monica Rådgjevar Juridisk 47 57 64 30 17
Nesvåg, Tom Debu Rådgjevar Juridisk 47 57 64 31 66
Nordheim, Arnt Erik Seniorrådgivar Juridisk 47 57 64 31 12
Nornes, Anbjørg Verneområdeforvaltar Miljøvern 47 57 64 31 29
Nyheim, Gunn Tove Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 49
Nøtesjø, Eskil Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 43
Orheim, Eline Assisterande Fylkesmiljøvernsjef Miljøvern 47 57 64 30 12
Pedersen, Helge Seniorrådgjevar Utdanning 47 57 64 31 01
Rekkedal, Christian Landbruksdirektør Landbruk 47 57 64 30 68
Rygg, Berit Inger Seniorrådgjevar Utdanning 47 57 64 31 09
Røyrvik, Alf Erik Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 38
Sandvik, Heidi Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 51
Saracevic, Enisa Seniorrådgjevar Landbruk 47 57 64 30 84
Schedel, Joachim Bråthen Rådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 45
Severinsen, Mari Rådgjevar Leiing og stab 47 57 64 30 28
Skjerven, Siren Rørgård Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 84
Skogli, Kristin Seniorrådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 74
Slinde, Tove Førstekonsulent Administrasjon 47 57 64 30 34
Solberg, Lill Mona Seniorrådgjevar Utdanning 47 57 64 31 05
Stavang, Jon Anders Fylkesgartnar Landbruk 47 57 64 30 76
Stedje, Dag Endre Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 50
Steig, Inger Praksiskandidat Administrasjon 47 57 64 30 37
Steinsåker, Svein Helge Seniorrådgjevar Leiing og stab 47 57 64 30 06
Stenehjem, Jørn Seksjonsleiar Administrasjon 47 57 64 30 40
Stensvand, Haavard Fylkesberedskapssjef Leiing og stab 47 57 64 30 10
Strømmen, Grethe Husevåg Rådgjevar Landbruk 47 57 64 30 63
Støa, Bente Rådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 31
Svedal, John Petter Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 44
Svori, Linda Assisterande fylkeslege Helse og sosial 47 57 64 31 61
Sæbø, Hanne Seksjonsleiar sosial Helse og sosial 47 57 64 31 71
Sæle, Anne Marte Seniorrådgjevar Juridisk 47 57 64 31 07
Sæterbø, Tom Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 53
Sølsnæs, Eyvin Seniorrådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 35
Tellvik, Robert Jakob Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 29
Temelso, Shewit Demai Reinhaldar Administrasjon 47 57 64 30 35
Tengesdal, Stig Morten Rådgjevar Leiing og stab 47 57 64 30 11
Tistel, Jørgen Ass. administrasjonssjef Administrasjon 47 57 64 30 41
Tjugum, Tove Briseid Rådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 81
Tollefsen, Beate Seniorrådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 77
Træen, Kåre Seniorrådgjevar Leiing og stab 47 57 64 30 04
Tveit, Astrid Seniorrådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 73
Tystad, Erna Rådgjevar Landbruk 47 57 64 30 65
Vange, John Ole Utdanningsdirektør Utdanning 47 57 64 31 10
Vannes, Hans Oddvar Førstekonsulent Administrasjon 47 57 64 30 30
Wangen, Anne Eli Seniorrådgjevar Helse og sosial 47 57 64 31 65
Warvik, Per Kristian Rådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 55
Yndesdal, Nils Erling Fylkesmiljøvernsjef Miljøvern 47 57 64 31 20
Ølmheim, Sigrid Rådgjevar Miljøvern 47 57 64 31 52
Øvrebø, Sveinung Seniorrådgjevar Landbruk 47 57 64 30 72
Øvrebø, Terje Seniorrådgjevar Juridisk 47 57 64 30 78
Øy, Martha Eldbjørg Reinhaldar Administrasjon 47 57 64 30 33
Årøy, Bjørn Tore Seniorrådgjevar Administrasjon 47 57 64 30 49