Organisasjon og leiing

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er organisert i seks avdelingar: administrasjon, helse og sosial, juridisk, landbruk, miljøvern og utdanning. 

Dette er leiargruppa:

Fylkesmann Anne Karin Hamre (permisjon)

Kontaktpersonar

Kontaktpersonar