God jul og godt nytt år

I romjula har vi kontortid fra 10.00 til 15.45. Frå 1. januar er vi ein del av Fylkesmannen i Vestland. 

Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane blir eitt embete.

Fra 1. januar 2019 heiter vi Fylkesmannen Vestland, med organisasjonsnummer 974 760 665.

Besøksadresse

Statens hus, Njøsavegen 2, 6863 Leikanger 
Postadressa er lik

Statens hus, Kaigaten 9 (inngang Vincent Lunges plass/mot Nonnesetergaten) 
 
Landbruksavdelinga, Fjellvegen 11, Førde
 
Verjemålspost skal sendast til

Fylkesmannen i Vestland
Postboks 7310, 5020 Bergen

Fakturaadresse

Dersom du skal fakturere Fylkesmannen for varer eller tenester, ber vi om at du nyttar elektronisk faktura, eventuelt sender faktura via post.
 
Den elektroniske fakturaadressa er fylkesmannen sitt organisasjonsnummer: 974 760 665.

For meir informasjon om elektronisk faktura, sjå www.dfo.no/efb 
 
Fylkesmannen i Vestland
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746, 7468 Trondheim
+ bestillingsnummeret, som blir opplyst av vedkommande som tingar varer eller tenester