Hopp til innhald

Aktuelt

Avfallsplanane skal godkjennast av Fylkesmannen i fylket der hamna er lokalisert.

Ei godkjenning varer i tre år.

Krava til avfallsplanar står i forureiningsforskrifta kapittel 20, den norske gjennomføringa av EUs skipsavfallsdirektiv (direktiv 2000/59/EF).

European Maritime Safety Agency (EMSA) fører tilsyn med korleis Norge etterlever skipsavfallsdirektivet.

Norge vart i 2016 dømt av EFTA-domstolen for manglande oppfølging og praktisering av dette regelverket.