Kontroll

Fylkesmannen skal kontrollere kommunane si forvaltning innan dei ulike tilskotsordningane. Det blir kvart år laga ein plan for denne forvaltningskontrollen.

23.06.2016

Forvaltningskontroll 2016

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på er produksjonstilskot (PT), regionalt miljøprogram (RMP) og spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Vi skal gjennomføre kontroll i seks kommunar i 2016.


07.08.2015

Forvaltningskontroll 2015

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på er produksjonstilskot, regionalt miljøprogram og gardskart. Vi skal gjennomføre kontroll i fem kommunar i 2015.


04.03.2014

Forvaltningskontroll 2014

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på er produksjonstilskot, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Vi skal gjennomføre kontroll i fem kommunar i 2014.


21.03.2013

Forvaltningskontroll 2013

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på er produksjonstilskot, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Vi skal gjennomføre kontroll i fem kommunar i 2013.


03.12.2012

Forvaltningskontroll 2012

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på, er produksjonstilskot, regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Vi skal gjennomføre kontroll i sju kommunar i 2012.


02.12.2012

Forvaltningskontroll 2011

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på, er produksjonstilskot, miljøplan, regionalt miljøprogram og spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Vi skal gjennomføre kontroll i sju kommunar i 2011.


20.11.2012

Forvaltningskontroll 2010

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på, er produksjonstilskot, regionalt miljøprogram og spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Vi skal gjennomføre kontroll i seks kommunar i 2010.


15.11.2012

Forvaltningskontroll 2009

Ordningar som Fylkesmannen skal kontrollere kommunane på, er produksjonstilskot, regionalt miljøprogram og spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Vi skal gjennomføre kontroll i seks kommunar i 2009.


10.11.2012

Forvaltningskontroll 2008

Utgangspunktet for kontrollen av kommunane var Reglement for økonomistyring i staten § 15 og Forskrift for Regionalt miljøprogram i Sogn og Fjordane § 14, Forskrift om tilskot til avløysing § 14 og Forskrift om produksjonstilskot i jordbruket § 11.Aktuelt