Organisert beitebruk

Driftstilskot kan gjevast til drift av godkjent beitelag som arbeider for felles beitebruk i utmark og redusert tap gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak. Søknadsfristen er 10. november.

Sanking av sau. Foto Liv Astrid Norheim Kusslid

Sanking av sau. Foto Liv Astrid Norheim Kusslid

Føremålet med ordninga er å stimulera til samarbeidstiltak for å få til ein effektiv beitebruk som bidreg til å halda kulturlandskapet ope. Med kring 125 beitelag er Sogn og Fjordane mellom dei fylka i landet som har aller flest beitelag. Fylkesmannen vil oppmoda flest mogeleg om å søka elektronisk via Altinn.


Søkerettleiing
 for elektronisk søknad:
Brev til beitelaga 
Elektronisk søknad - rettleiing
Elektronisk søknadsskjema (Altinn)

Søknadsmateriale for papirsøknad:
Brev til beitelaga 
Søknadsskjema 
Medlemsliste - skjema    
Rettleiing