Verjesamling på Eid våren 2018

Dato:
10. april 16:30 - 20:00
Stad:
Scandic Nordfjord
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Verjer
Påmeldingsfrist:
26.03.2018 23:59:00

Fylkesmannen skal i løpet av mars - april 2018 gjennomføre fire verjesamlingar. Vi ønskjer å invitere deg som er verje til å delta på ei av desse samlingane.

Samlingane vil vere frå klokka 1630-2000 og innehalde følgjande tema:

  • Kva det inneber å vere verje og verja sitt handlingsrom
  • Høyringsplikt overfor den som har verje
  • Handlingar som krev samtykke frå Fylkesmannen
  • Rekneskap
  • Tilsyn

Vi legg fortløpande ut informasjon på vår heimeside www.fylkesmannen.no/sfj, og rår deg til å følgje med der. 

Dato:
10. april 16:30 - 20:00
Stad:
Scandic Nordfjord
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Verjer
Påmeldingsfrist:
26.03.2018 23:59:00

Kontaktpersonar