Samhandlingskonferansen 2018

Dato:
14. mars 10:00 - 15. mars 16:00
Stad:
Thon Hotel Jølster
Ansvarleg:
Helse Førde, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet.
Målgruppe:
Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
16.02.2018 23:00:00

Konferansen i år handlar om heilskaplege og koordinerte helsetenester. Målet er å bidra til god kultur for samhandling på tvers av sektorar og forvaltingsnivå, gi kunnskap gjennom gode innlegg og drøftingar, synleggjere døme på innovative satsingar, god praksis og teknologi.

Meir informasjon om konferansen, program og påmelding finn de på KS si heimeside. Påmeldinga er bindande.

Fylkesmannen vil dekkje deler av deltakinga frå kommunane. Vi kjem tilbake med nærare informasjon om dette.

Dato:
14. mars 10:00 - 15. mars 16:00
Stad:
Thon Hotel Jølster
Ansvarleg:
Helse Førde, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet.
Målgruppe:
Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte
Påmeldingsfrist:
16.02.2018 23:00:00